HarrastuksenaDarts

Darts

Palautetta

HarrastuksenaDarts - Sääntöjä

Yleistä
Taulun sijoituksen näet oheisesta kuvasta. Mitta otetaan keskeltä häränsilmää. Heittoetäisyys 237cm mitataan taulun ulkopinnalta.
Taulun sijoitus
Yleistä tikoista
Tikat saavat painaa maksimissaan 50g ja niiden maksimipituus on 30,5cm. Tikkoja ei saa irroittaa taulusta, ennenkuin tuomari on saanut pisteet ylös. Eli jos otat tikat irti ja kerrot itse tuloksen = hylkäys/mitätöinti. Taulusta ponnahtavaa tikkaa ei lasketa eikä sitä saa uusia.

SDL:n kilpailusäännöt:

1. Yleismääräykset
1.1 Pelaajan tulee käyttää tikkoja, jotka eivät saa olla 30.5cm pitempiä eivätkä 50g painavampia.
1.2 Pelaajalla on oikeus vaatia tarkistamaan taulun korkeus ja heittomatka, mikäli tämä epäilee näiden oikeellisuutta.
1.3 SDL pidättää itselleen oikeuden sijoittaa pelaajia tai joukkueita tarpeellisiksi katsomissaan kilpailuissa.
1.4 Kaikkien pelaajien ja joukkueiden tulee noudattaa näitä sääntöjä ja eri kilpailujen omissa kirjallisissa säännöissä mainittuja lisäyksiä tai poikkeuksia.
1.5 Pelaajan tai joukkueen on vaadittaessa palautettava kiertopalkinto kilpailun järjestäjälle.
1.6 Pelaaja tai joukkue, joka rikkoo yhtäkään näiden sääntöjen kohtaa, voidaan sulkea kilpailusta.
1.7 Näiden sääntöjen tulkintaoikeus on kilpailujen järjestäjällä, jonka päätös on lopullinen ja sitova.
1.8 Mistä tahansa asiasta, johon näistä säännöistä ei löydy määräystä, voi SDL:n liittohallitus tehdä lopullisen ja sitovan määräyksen. Sanalla "järjestäjä" tarkoitetaan SDL:a, sen virkailijoita tai henkilöitä, joille SDL on antanut valtuuden toimia kilpailujen järjestäjänä.

2. Heitto
2.1 Kaikki tikat on heitettävä kädellä ja kädestä yksi kerrallaan.
2.2 Heitto muodostuu kolmesta tikasta, ellei peliä ole lopetettu vähemmillä tikoilla.
2.3 Taulusta ponnahtavaa tai irtoavaa tikkaa ei lasketa tulokseen eikä sitä saa heittää uudelleen.

3. Aloitus ja lopetus
3.1 Kilpailussa jokainen peli pelataan suoralla aloituksella ja tuplalopetuksella ellei kilpailun säännöissä nimenomaisesti toisin määrätä.
3.2 Taulun keskipiste lasketaan 50 pisteeksi ja jos pelin lopettamiseksi tarvitaan 50 pistettä, se lasketaan tupla 25:ksi.
3.3 Jos pelaaja heittää tulosta enemmän kuin hänellä oli jäljellä, heitto menee "pitkäksi" ja voimaan jää se pistemäärä, joka pelaajalla oli ennen heiton aloittamista.
3.4 Tuomarin tai taulukirjurin "poikki" pätee vain, jos tikka on osunut vaadittavaan tuplaan ja pysyy siinä siksi, kunnes heittäjä sen itse taulusta irroittaa.
3.5 SDL ei hyväksy "yhtä monen tikan" sääntöä, vaan pelaaja, joka ensimmäisenä poikkaisee pelin, on sen myös voittanut.
3.6 Tikkaa, joka heitetään vahingossa jo lopettaneen tuplaan osuneen tikan jälkeen, ei lasketa, vaan peli katsotaan päättyneeksi.

4. Pistelasku
4.1 Tulokseen lasketaan ne tikat, joiden kärki on tunkeutunut tauluun tai koskettaa sen pintaa tuplan uloimman langan sisäpuolelta ja jonka heittäjä itse irroittaa taulusta sen jälkeen kun niiden pistearvo on tuomarin tai taulukirjurin toimesta ääneen sanottu.
4.2 Tikan pistearvo riippuu siitä, miltä puolelta lankaa tikka on tauluun tunkeutunut.
4.3 Heittäjän on itse irroitettava tikkansa, mutta vasta sen jälkeen, kun tulos on ääneen sanottu ja merkattu ylös.
4.4 Tulokseen ei voi tehdä vastalausetta tikkojen irroittamisen jälkeen.
4.5 Tuomarin tai kuuluttajan, laskijan tai kirjurin ja pelaajien tulee tarkistaa tulos ja vähennys jokaisen heiton jälkeen ja mikäli mahdollista, ennen vastustajan seuraavaa heittoa.
4.6 Kaikki vaatimukset merkityn tuloksen tai vähennyksen korjaamiseksi on tehtävä ennen pelaajan tai joukkueen seuraavaa heittoa vastustajan heittovuoroa häiritsemättä.
4.7 Jokaisella taululla on oltava taulukirjuri.
4.8 Pelaajan tai joukkueen jäljellä oleva pistemäärä on oltava selvästi näkyvillä tulostaululla silmien korkeudella pelaajien ja tuomarin tai kuuluttajan edessä.
4.9 Laskija tai kirjuri, tuomari tai kuuluttaja, ei saa antaa minkäänlaista ohjetta pelin lopettamiseksi, vaan on merkittävä tai sanottava esim. 32 eikä tupla 16.
4.10 Tuomari tai kuuluttaja käyttää päätäntävaltaa kilpailuissa tulkittaessa näitä sääntöjä ja hänen tulee tarvittaessa neuvotella laskijoiden ja muiden virkailijoiden kanssa tehdessään päätöksiä kesken pelin.

5. Tikkataulu
5.1 Tikkataulujen tulee olla 1-20 kellotyyppisiä kuitutauluja.
5.2 Ulompi kapea punavihreä alue antaa sektorin osoittaman pinnamäärän kaksinkertaisena eli tuplana ja sisempi kolminkertaisena eli triplana.
5.3 Keskustan ulompi kehä lasketaan 25 pisteeksi ja sisempi "häränsilmä" 50 pisteeksi.
5.4 Taulun langoituksen muodostaman kehikon tulee olla kiinnitettynä tauluun siten, että se on siinä koko matkaltaan litteänä.
5.5 Taulun keskipisteen korkeus lattiasta on 173 cm ja taulu pitää kiinnittää siten, että sektori 20 on kohtisuoraan ylöspäin ja väriltään musta.
5.6 SDL:n alaisissa kilpailuissa on käytettävä sen hyväksymää tikkataulua.

6. Valaistus
6.1 Kaikkien taulujen tulee olla riittävästi valaistuja sopivasti sijoitetun lampun avulla, jonka minimiteho on 100 W.
6.2 Lavafinaalissa tulee käyttää vähintään kahta 100 W lamppua.
6.3 Käytetyt lamput eivät saa häikäistä kilpailijoita näiden seisoessa heittoviivalla.
6.4 Riippumatta siitä, millaisilla valaisimilla taulu valaistaan lavafinaalissa, on taulun tasaiseen valaisuun kiinnitettäcä erityistä huomiota, jotta tikat eivät aiheuttaisi haitallisia varjoja taulun pinnalle.

7. Heittoviiva
7.1 Heittoviivan on oltava minimiheittoetäisyyden, 237 cm:n päässä, taulun etupinnan tasosta mitattuna.
7.2 Vinoetäisyys taulun keskipisteen ja heittoviivan lattiatason välillä on 293 cm.
7.3 Kilpailussa kukaan ei saa heittää jalka viivan päällä ja molempien jalkojen on oltava heittoviivan kuvitellun jatkeen takana.
7.4 Kilpailija voi halutessaan heittää heittoviivan kuvitellun jatkeen takana.
7.5 Kilpailijaa, joka rikkoo sääntöä 7.3, tulee tuomarin tai kuuluttajan varoittaa tämän joukkueen kapteenin läsnäollessa. Jos rike toistuu, ei heitettyä tikkaa lasketa tulokseen, vaan tuomarin tai kuuluttajan tulee hylätä se.

8. Kilpailut
8.1 SDL ja sen jäsenyhdistykset järjestävät kolmen tyyppisiä kilpailuja, valtakunnallisia, piirikunnallisia ja viikkokilpailuja.
8.2 Valtakunnallisiin kilpailuihin saavat osallistua kaikki SDL:n B- tai A-kilpailukortin haltijat ja ulkomaalaiset kilpailijat, jotka kuuluvat ao. maan liittoon ja johon SDL:lla on suhteet. SM-kilpailuissa ja Suomen Cupissa voi joukkueeseen kuulua korkeintaan puolet ulkomaalaisia pelaajia eikä ulkomaalainen pelaaja voi osallistua lainkaan henkilökohtaisiin SM-kilpailuihin.
8.3 Piirikunnallisiin kilpailuihin saavat osallistua vain ne ao. piirin B- tai A-kilpailukortin haltijat, jonka alueella kilpailu järjestetään.
8.4 C-kilpailukortin haltijoilta ja niiltä pelaajilta, joilla ei ole esittää voimassa olevaa kilpailukorttia, on perittävä liittohallituksen vuosittain määräämä rikemaksu, joka jää kokonaisuudessaan järjestäjille. Rikemaksun suoritettuaan pelaaja saa osallistua ko. kilpailuun.
8.5 Viikkokilpailuihin voivat osallistua kaikki pelaajat, myös SDL:n ulkopuoliset pelaajat, rajoituksetta.
8.6 Valta- ja piirikunnalliset kilpailut on anottava vuosittain määräaikaan mennessä SDL:ltä.
8.7 Kilpailumaksu, jonka suuruudesta päättää liittokokous vuosittain, on suoritettava viikon kuluessa kilpailun pitämisestä SDL:n ilmoittamalle tilille.
8.8 Kilpailun tulokset on toimitettava SDL:n ilmoittamalla tavalla viikon kuluessa SDL:oon.

9. Kilpailusäännöt
9.1 Ellei toisin mainita, pelataan kaikki SDL:n alaiset kilpailut cup-systeemillä.
9.2 Tietyt kilpailut, kuten useamman joukkueen loppukilpailu, voidaan pelata poolina, eli jokainen joukkue tai pelaaja pelaa jokaista joukkuetta tai pelaajaa vastaan.
9.3 Pelaaja tai joukkue, jonka todistetaan tahallaan hävinneen pelin erän tai ottelun, suljettakoon kyseisestä kilpailusta, ja olkoon kelvoton osallistumaan mihinkään muuhun SDL:n alaiseen kilpailuun, kunnes SDL:n liittohallitus pelaajan tai joukkueen tästä kiellosta vapauttaa.
9.4 Cup-kilpailussa tipahtanut pelaaja ei saa enää samassa kilpailussa ottaa osaa omalla nimellään tai toisen sijasta kilpailuun. Tästä poikkeuksena on tilanne, jossa SDL:n sääntöjä on rikottu siten, että siinä kärsivänä osapuolena on ollut hävinnyt osapuoli, ja että hävinnyt osapuoli ei ole ollut sääntöjä rikkomassa. Järjestäjät voivat tällöin sijoittaa pelaajan tai joukkueen arvontakaavioon poisjääneen tilalle tai ylimääräiseksi.
9.5 Jos pelaaja tai joukkue jää ilman kilpailun järjestäjän lupaa pois palkintojenjakotilaisuudesta, voidaan pelaajalta tai joukkueelta pidättää oikeus kaikkiin palkintoihin.
9.6 Pelaaja tai joukkue, joka ei pelaa kilpailua, finaali mukaan lukien, loppuun saakka, saattaa menettää kaikki oikeutensa palkintoihin kyseisessä kilpailussa.
9.7 Jos pelaaja tai joukkue jää saapumatta kilpailuun ilman pätevää syytä ja tästä aiheutuu järjestäjille ylimääräisiä kustannuksia, on poisjäänyt velvollinen korvaamaan nämä kustannukset.
9.8 Jos pelaaja tai joukkue käyttäytymisellään saattaa dartsin arveluttavaan valoon, suljettakoon hänet kilpailusta ja ryhdyttäköön pelaajaa tai joukkuetta vastaan kurinpidollisiin toimiin määräämällä joko sakko tai erottaminen tai muu rangaistus. Rangaistuksesta päättää SDL:n liittohallitus.

10. Ennakkoilmoittautuminen
10.1 Pelaajan ja joukkueiden tulee aina ilmoittautua kilpailuihin järjestäjien määräämällä tavalla.
10.2 Ennakkoilmoittautumismaksua ei tarvitse palauttaa pelaajalle, ellei SDL:n liittohallitus toisin päätä.
10.3 Järjestäjillä on oikeus ottaa tai olla ottamatta jälki-ilmoittautuneita pelaajia tai joukkueita kilpailuun.
10.4 Mikäli jälki-ilmoittautuneita hyväksytään mukaan ja näiltä peritään ennakkoilmoittautuneita suurempi osallistumismaksu, on siitä ilmoitettava erikseen kilpailukutsussa.
10.5 Kukin pelaaja saa ottaa osaa vain yhteen joukkueeseen kussakin kilpailussa.
10.6 Kukin pelaaja saa ilmoittautua vain kerran kuhunkin kilpailuun.
10.7 Henkilökohtaisessa kilpailussa kilpailijan on kilpailtava omalla nimellään.
10.8 Kilpailijan tai joukkueen ilmoittautuminen johonkin kilpailuun järjestäjien ilmoittamalla tavalla katsotaan samalla suostumukseksi noudattaa ko. kilpailussa voimassa olevia SDL:n sääntöjä.

11. Osanoton varmistus
11.1 Jokaisen pelaajan on ilmoittauduttava kilpailupaikalla järjestäjien ennalta määräämään aikaan mennessä ja tavalla.
11.2 Jokaisessa valta- ja piirikunnallisessa kilpailussa on järjestettävä osanoton varmistus kilpailupaikalla.
11.3 Pelaaja tai joukkue, joka laiminlyö rekisteröinnin kilpailupaikalla, suljetaan kilpailusta eikä osallistumismaksua voi saada takaisin.
11.4 Jokaiselta pelaajalta on tarkastettava kilpailukortin voimassaolo ja sen oikeellisuus.
11.5 Pelaaja, jolta puuttuu voimassaoleva tai oikea kilpailukortti, on velvollinen suorittamaan rikemaksun.
11.6 Rikemaksun suorittanut pelaaja saa osallistua kilpailuun ja rikemaksu jää kokonaisuudessaan kilpailujen järjestäjille.
11.7 Pelaaja tai joukkue, joka ei saavu heittopaikalle säädettynä aikana, häviää ko. pelin, eikä voi saada takaisin osallistumismaksua.
11.8 Pelaajalla tai joukkueella on aikaa kolme minuuttia kuulutuksesta saapua valvontapöydän tai kuulutetun heittotaulun ääreen.
11.9 Jokaisella pelaajalla on oikeus tietää, milloin seuraavan ottelun on määrä alkaa. Pelaajan tai joukkueen on kuitenkin varauduttava 45 minuutin marginaaliin arvioituun ottelun alkamisaikaan nähden.
11.10 Järjestäjillä on oikeus tarvittaessa muuttaa ennalta määrättyä pelitapaa tai peliaikoja.


12. Arvonta
12.1 Pelaajien arvonta lohkokaavioihin tulee suorittaa yhdellä kertaa ennen kilpailun alkua.
12.2 Järjestäjien tulee tarvittaessa suorittaa karsintakierros, jotta varsinaisella 1. kierroksella ei olisi enää vapaakierroksen saaneita pelaajia tai joukkueita.
12.3 Lohkokaavioiden tulee olla nähtävissä valvontapöydällä, käsiohjelmassa tai jossakin näkyvällä paikalla kilpailuhuoneistossa.
12.4 Järjestäjillä on oikeus tarvittaessa sijoittaa pelaajia tai joukkueita arvonnassa.
12.5 Henkilökohtaisessa kilpailussa ei saa käyttää varamiestä.
12.6 Joukkuekilpailussa saa vaihtaa korkeintaan puolet joukkueen pelaajista, ei kuitenkaan kilpailun jo alettua, ellei kilpailusäännöissä ole muuta mainintaa, tai ellei järjestäjä sitä erityisestä syystä salli.

13. Ottelun aloitus
13.1 Ottelun aloitus määrätään arpomalla tai rahan heitolla valvontapöydän luona samalla kun pelaajille annetaan pelaajakortti.
13.2 Arvonnan voittaja aloittaa 1. erän (1. pelin) ja ottelun seuraavat parittomat erät ja arvonnan hävinnyt vastaavasti 2. erän (1. pelin) ja ottelun seuraavat parilliset erät.

14. Pelaajakortti
14.1 Valvontapöydällä tehdään pelaajakortti, josta ilmenee ottelun arvioitu aloitusaika, aloittaja, aikaisemmat ottelut ja mm. tikkamäärät. Kortti tulee esittää taulukirjurille, joka on vastuussa siitä, että ottelu pelataan arvotussa järjestyksessä.
14.2 Ottelun päätyttyä taulukirjuri allekirjoittaa voittajan kortin merkiten siihen ottelun lopputuloksen ja muut tarvittavat tiedot. Voittanut pelaaja tai joukkue palauttaa kortin välittömästi tämän jälkeen valvontapöydälle. Vastuu kortin palauttamisesta on ottelun voittajalla.
14.3 Kilpailun kulku on mahdollisimman tarkasti merkittävä lohkokaavioihin, jotta pelaajat ja ja yleisö voisivat seurata etenemistä.
14.4 Kilpailijoiden on käytettävä järjestäjien mahdollisesti hankkimia tunnistimia koko kilpailun ajan.

15. Harjoittelu
15.1 Ennen ottelun alkua pelaaja saa käyttää kuusi harjoittelutikkaa kilpailutauluun.
15.2 Kilpailutaululla ei saa harjoitella kilpailun jo alettua.
15.3 Kilpailijoille tulee varata riittävästi erillisiä harjoitustauluja kilpailupaikan välittömään läheisyyteen.

16. Kilpailun kulku
16.1 Pelialueella saavat oleskella vain taulutuomari, kirjurit ja ottelevat pelaajat tai joukkueet.
16.2 Pelaajan heittäessä tulee vastapelaajan seistä tämän takana vähintään 60 cm:n päässä.
16.3 Lavafinaalissa pelaajia ohjaavat ja valvovat lavavirkailijat ja heittojen välillä pelaajien tulee sijoittua siten, etteivät he estä muita pelaajia, yleisöä, virkailijoita tai mahdollisia TV-kameroita seuraamasta pelin kulkua.
16.4 Kilpailupelin aikana pelaajan tulee pysytellä hiljaa ja vain vuorossa oleva pelaaja saa keskustella taulutuomarin tai -kirjurin kanssa.
16.5 Pelaajalla on aikaa korkeintaan 45 sekuntia heittonsa suorittamiseen.
16.6 Heittovuoro katsotaan alkaneeksi, kun vastapelaaja on poistanut tikkansa taulusta. Pelaajan on tällöin viivyttelemättä aloitettava heittosuorituksensa heittoviivalla.
16.7 Vuorossa oleva heittäjä on oikeutettu kysymään tuomarilta tai kuuluttajalta jo heittämäänsä tulosta tai jäljellä olevaa pistemäärää milloin tahansa heittovuoron aikana. Tuomarin on vastattava selkeästi, paljonko hänellä on jäljellä eikä pelaajaa saa neuvoa, kuinka peli katkaistaan.
16.8 Kaikki vaatimukset jo merkityn tuloksen korjaamiseksi on tehtävä ennen saman heittäjän seuraavaa vuoroa. Pelin, erän tai ottelun päätyttyä ei korjauksia enää voi tehdä.
16.9 Joukkuekilpailussa, jossa joukkueen jäsenet heittävät vuorotellen, tulee heittojärjestys ilmoittaa ja kirjata ennen ottelun alkua, eikä sitä saa vaihtaa kesken pelin.
16.10 Kaikki vastalauseet on tehtävä välittömästi taulutuomarille tai kilpailun johtajalle, jonka tulee ratkaista asia tapahtumapaikalla. Myöhemmin tehtyä vastalausetta ei käsitellä.

17. Kilpailuasusteet
17.1 Näyttämöpeleissä tupakointi on kielletty eikä pelaaja saa käyttää farmarihousuja tai urheilutossuja.
17.2 Minkäänlaista päähinettä ei saa käyttää ilman kilpailujärjestäjien nimenomaista lupaa.
17.3 SM-liigassa ja piirijärjestöjen välisissä otteluissa tulee käyttää yhtenäistä edustusasua.
17.4 Muutoinkin pelaajien ja joukkueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota kilpailuasusteiden siisteyteen ja sopivuuteen.

18. Mainonta
18.1 Kilpailujärjestäjät pidättävät itselleen oikeuden valvoa kilpailun rahoittajien oikeuksia ja tarvittaessa puuttua pelaajien tai joukkueiden ja näiden tukijoiden mihin tahansa mainontaan liittyvään materiaaliin, jota käytetään ko. kilpailussa.
18.2 Pelaajat tai joukkueet eivät saa käyttää mitään asustetta, joka mainostaa mitään markkinoilla olevaa tuotetta tai on sidoksissa sellaiseen, ilman järjestäjien nimenomaista lupaa.

19. Erottaminen
19.1 SDL pidättää itselleen oikeuden erottaa pelaaja, joukkue tai jäsenyhdistysm joka rikkoo yhtäkään näistä säännöistä.

20. Sääntöjen muuttaminen
20.1 SDL pidättää itselleen oikeuden muuttaa mitä tahansa tai kaikkia näitä sääntöjä, milloin SDL:n liittohallitus sen katsoo tarpeelliseksi.© HarrastuksenaDarts 2001-2004